iPhone app: problem med importen av scorelistor

Problem: Appen ’tellows premium samtalsidentifiering’ kan inte spara tellows-scorelistor (numren som värderades ’oseriösa’) i din telefonbok (version 0.2)
I det hät fallet är det sannolikt att du har bara installerat ett Exchange-konto och inte än använt både iCloud och iPhones lokala telefonboken.

Bakgrund: tellows-appen importerar scorelistor med negativt värderat numren i maximalt 3 nya kontakter med beteckningen ’tellows score X’ (X motsvarar värde 7-9). Vid användning av några Exchange-servrar (t.ex. Google) är importen inte möjligt, eftersom bara några få telefonnummer kan tilläggas till kontakter.

Lösning (2 alternativ):

Alternativ 1: För scorelistors import måste du en gång använder iPhones lokala telefonbok manuellt (tellows-appen har ingen access till det). Det gör du genom att inaktivera Exchange-serveren för en kort tid och lägga till en sken-kontakt. Tillvägagångssättet visas på bilderna.

1. Redigera Exchange-kontotÄndra inställningar av Exchange-serveren
2. Inaktivera synkronisering av kontakter
3. Kontakter måste raderas på telefonen så att inga kontakter ska läggas till dubbelt
4. En ny kontakt måste läggas till på iPhonen

5. Spara kontakt – det räcker att lägga till ett namn

6. Aktivera synkronisering av kontakter med Exchange-serveren och behåll de skapade kontakter på iPhonen.
7. Översikten av grupper i kontakter har nu den nya gruppen ’på min iPhone’, vari scorelistor av tellows sparas.

Alternativ 2: Med iCloud offererar Apple en till möjlighet för att synkronisera kontakter. Liksom den lokala telefonboken kan man spara flera telefonnummer till en kontakt. Att aktivera synkronisering av kontakter med iCloud löser problemet och därmed möjliggör tellows-appen att importera negativt värderade telefonnummer till iPhonen.

Det normala kontot för att vårda kontakterna (Klistra in/Editera/Radera kontakter) är orört av dessa steg.

1 thought on “iPhone app: problem med importen av scorelistor

  1. Pingback: App support | Tellows Blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.