One thought on “(Svenska) Varning för bluffakturor från 121.nu

  1. Sai

    Bra! Har hf6rt Jimmy c5kesson ne5gra ge5nger pe5 sistone, han e4r ruigggt skicklig. Man ser framff6r sig att vi ge5r danskarnas ve4g. Motbilderna behf6vs verkligen.Fascinerande varje ge5ng man pe5minns om alla kulturer som finns i ve5r ne4rhet, man behf6ver inte resa le5ngt bort ff6r att uppleva det. Idag var det ryska folkdanser pe5 Medborgarplatsen. Se5 mycket gle4dje, se5 levande, se5 annorlunda – och e4nde5 bara me4nskligt.Eric

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *